שיעורי ההלכה באתר – לפי נושאים

ריכוז שיעורי ההלכה שעלו עד כה לאתר לימוד יומי
Print Friendly, PDF & Email

הלכות תפילה

מדוע ברכת “אלוקי, נשמה” אינה פותחת ב”ברוך”? האם נחשבת “סמוכה לחברתה” והאם יש להסמיכה ל”אשר יצר”? לחצו כאן

“הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה” – מה הוא ה”שכוי” ומה פירוש הברכה – לחצו כאן

אחיזת הציצית (ונישוקה) בעת אמירת ברוך שאמר (הרה”ג ישראל שניאור) – לחצו כאן

“צללו כעופרת במים אדירים” – על מי מוסבת המילה “אדירים”, והנפקות ההלכתית – לחצו כאן

סוף זמן קריאת שמע של שחרית; סוף זמן שמונה עשרה וסוף זמן ברכות ק”ש- לחצו כאן

עניית אמן אחר “הבוחר בעמו ישראל באהבה” – לחצו כאן

מנהג אחיזת הציצית ונישוקה בשעת קריאת שמע: מתי וכיצד – לחצו כאן

האם יש מניעה להכריז יעלה ויבוא (או מעין המאורע) לפני שמונה עשרה? לחצו כאן

שכח יעלה ויבוא במנחה של ראש חודש ונזכר רק במוצאי ר”ח – כיצד ינהג? לחצו כאן

משיב הרוח ומוריד הגשם – בקמץ או בסגול? [הגַשם או הגֶשם]

“שים שלום” ו”שלום רב” – הנוסחים והמנהגים השונים ושורשיהם – לחצו כאן

ציבור המגיע לשמונה עשרה ורק חלק אוחזים בשמונה עשרה – האם כדי להתחיל די בשישה, או עשרה? לחצו כאן

תחילת חזרת הש”ץ או קדיש – האם נדרשים עשרה מתפללים או די בשישה? לחצו כאן

עמידה בחזרת הש”ץ – חובה? לחצו כאן

“ברכו” בסוף התפילה – בכל יום גם בימים שיש בהם קריאת התורה? הסבר חילוקי המנהגים – לחץ כאן

“מנחה קצרה” – מתי נוהגים בה, ומדוע בחלק מהישיבות היא נהוגה כדבר שבשגרה? לחצו כאן

ביאור המנהג לומר בחו”ל בערבית “יראו עינינו”, ומה הדין בבן חו”ל השוהה בארץ ולהיפך- לחצו כאן

אמירת “תחנון” לאחר שקיעה- לחצו כאן

אי אמירת תחנון בחודש סיוון – עד מתי?

הכפלת הפסוקים בהלל, החל מ”אודך כי עניתני”: המקור והטעם – לחצו כאן

אדם שמכבדים אותו להיות שליח ציבור, האם חובה לסרב תחילה, כדין הגמרא במסכת ברכות? לחצו כאן

מה פירוש המלים שאומרים בברכת מעין שבע בליל שבת, “ונודה לשמו בכל יום תמיד מעין הברכות”? לחצו כאן

 

הלכות קריאת התורה

הגבהת ספר תורה – הבדלי המנהגים בין בני אשכנז וספרד וטעמיהם – לחצו כאן

העולה לתורה, האם בשעה שמברך צריך לסגור את ספר התורה? לחצו כאן

העלאה לתורה (או להגבהה וגלילה) של שני אחים או אב ובנו בזה אחר זה- לחצו כאן

ציון שמו ושם אביו של העולה לתורה – חובה? מנהג ספרדים ואשכנזים – לחצו כאן

האם מותר להשתמש בבמה בבית הכנסת (להישען, להניח ספרים וכו’)? לחצו כאן

 

הלכות נשיאת כפים (ברכת כהנים)

הרמת הקול על ידי החזן בברכת כהנים- לחצו כאן

האם הש”ץ עצמו יענה “אמן” בברכת כהנים? לחצו כאן

בברכת כהנים – מתי עונים הקהל “אמן” ומתי “כן יהי רצון” ומדוע? לחצו כאן

אמירת אלוקינו ואלוקי אבותינו – גם כשיש כהנים? מי קורא “כהנים”? והאם יש הבדל בין שני כהנים לאחד? לחצו כאן

מקום עמידת הקהל והחזן בעת ברכת כהנים, ומי שאינו יכול לזוז מפאת שמתפלל שמו”ע – לחצו כאן

 

הלכות תפילין ומזוזה

כל כמה זמן צריך אדם לבדוק את התפילין? לחצו כאן

מדוע קובעים מזוזה באלכסון ומה הדין כשלא ניתן? לחצו כאן

האם יש הידור בהשחרת הצד הפנימי של רצועת התפילין? לחצו כאן

מה קודם, לבישת טלית או הנחת תפילין? מתי “מעלים בקודש” ומתי כל המקודש קודם”? לחצו כאן

 

הלכות ברכות / ברכות הנהנים וברכת המזון / כללי סעודה

ברכת “על נטילת ידיים” – מדוע מברכים לאחר הנטילה ולא לפניה, ומה הדין לאחר הניגוב? לחצו כאן

נטילת ידיים מתוך כלי צר כגון בקבוק – האם כשרה? לחצו כאן

הנוטל ידיו לאכילה, כמה פעמים יטול על כל יד, והאם לסירוגין או מספר פעמים ברצף על אותה יד? לחצו כאן

נטילת ידיים מתוך כוס חד פעמית – לחצו כאן

היוצא מבית הכסא וצריך גם ליטול ידיו לסעודה – כיצד יטול ויברך? לחצו כאן

הבוצע לחם/חלה ומחלק למסובים – האם נכון שאין להעביר מיד ליד? האם מותר לזרוק? האם יטעם לפני שמחלק או להיפך? לחצו כאן

על מה מברכים בורא פרי העץ ועל מה בורא פרי האדמה? מהו כלל היסוד ההלכתי, ומה דין בננה ואננס- לחצו כאן

ברכה על אורז ועל פריכיות אורז – לחצו כאן

“על המחיה” – פוטר אורז? ומה הדין באוכל אורז וגם מיני מזונות, האם “על המחיה” שמברך על המזונות פוטר את האורז? לחצו כאן

ברכה על שלווה, גרנולה ופריכיות חיטה – מזונות או אדמה? לחצו כאן

ברכה על אגוזי קשיו- לחצו כאן

מים אחרונים – חובה? ומה הדין בנשים? פרטים שונים- לחצו כאן

“כוס של ברכה” על יין פגום (ודרך התיקון) – לחצו כאן

אמירת כל ברכת “הזן” בקול על ידי המזמן – לחצו כאן

צירוף לזימון כאשר לא כל השלושה (או כל העשרה) אכלו לחם – לחצו כאן

“בונה ברחמיו ירושלים – אמן” – מתי אדם עונה אמן על ברכות עצמו? לחצו כאן

בברכת המזון, מתי אומרים “מגדיל” ומתי אומרים “מגדול” – לחצו כאן

עניית “ברוך הוא וברוך שמו” על ברכות – לחצו כאן

ברכת “בורא נפשות” – מדוע מסתיימת ללא שם ומלכות, “וחסרונם” או “חסרונן” ודיוקים נוספים

מהי כמות המשקה המחייבת ברכה אחרונה: ספקו של השו”ע וכיצד יש לנהוג להלכה – לחצו כאן

כשמברכים שהחיינו על אכילת פרי עונתי- מה יברך קודם, ברכת הפרי או ברכת שהחיינו? לחצו כאן

האם מצווה להרבות באכילה בראש חודש? לחצו כאן

 

הלכות קידוש לבנה וראש חודש

הימנעות מאמירת קידוש לבנה תחת גג- ההלכה והטעם – לחצו כאן

אמירת “שלום עליכם” בקידוש לבנה – שורש המנהג ופרטים למעשה- לחצו כאן

ריבוי סעודה בראש חודש – האם וכיצד? לחצו כאן

ברכת המזון בסעודה שלישית לאחר חשכה, כאשר ראש חודש חל ביום ראשון

 

הלכות כשרות

אופן ההפרדה בין דגים לבשר והאם ניתן לאכול בשר ואח”כ דג – לחצו כאן

אכילת דגים יחד עם גבינה או חמאה – לחצו כאן

זמן ההמתנה לילדים בין בשר לחלב – לחצו כאן

טבילת כלים – הסרת מדבקות מהכלי – האם חובה? לחצו כאן

פותחן בקבוקים/קופסאות – האם חייב טבילה? לחצו כאן

 

הלכות שבת

הזזת מאוורר והתעסקות בו בשבת (“כלי שמלאכתו לאיסור” מול סוגי מוקצה אחרים) – לחצו כאן

טלטול מוקצה בדרכים שונות (באמצעות דבר אחר, באמצעות אברי גופו וכו’) – לחצו כאן

עריכת שינויים בשעון שבת במהלך השבת עצמה – לחצו כאן

פתיחת בקבוקים בשבת – לחצו כאן

פתיחת פחית שתיה בשבת – לחצו כאן

הליכה במעבר חציה בשבת – לחצו כאן

דיני “שהייה” בשבת (הנחת תבשילים על האש מערב שבת) – לחצו כאן

דיני “חזרה” בשבת (החזרת תבשיל לאש בשבת לאחר שהורידוהו) – לחצו כאן

מדידת חום בשבת – לחצו כאן

נתינת מתנה בשבת – לחצו כאן

שעון שמחוגיו אינם מראים את השעה המדויקת – האם מותר לכוונו בשבת? לחצו כאן

דפי ספר שנדבקו זה לזה, האם מותר להפרידם בשבת? לחצו כאן

כדור אקמול בשבת – לחצו כאן

משחה לתינוק בשבת – לחצו כאן

תרופה שצריך לקחתה כמה ימים ברצף ושבת ביניהם – האם ניתן להקל בשבת? לחצו כאן

שימוש בויטמינים (כחיזוק או כתוסף תזונה) בשבת – לחצו כאן

המוצא מוקצה בכיס בגדי השבת שלבוש בהם, כיצד ינהג – לחצו כאן

הכנת תה בשבת – לחצו כאן

קידוש או הבדלה על “כוס פגום” – לחצו כאן

 

הלכות בין המצרים, תשעת הימים ותשעה באב

מהם חמשת הדברים שאירעו בי”ז תמוז, ובאלו תקופות? לחצו כאן

ברכת שהחיינו בימי בין המצרים (בחול ובשבת) – לחצו כאן

כיבוס ושטיפת רצפה בתשעת הימים ו”שבוע שחל בו” (והאם נוהג “שבוע שחל בו” כשת”ב חל בשבת ונדחה לראשון) – לחצו כאן

גזיזת ציפורניים בתשעת הימים – לחצו כאן

האם ניתן להבדיל על יין במוצאי שבת חזון – לחצו כאן

תשעה באב שחל במוצאי שבת – דינים ומנהגים – לחצו כאן

תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון: דינים והלכות מעשיות – לחצו כאן

צום ילדים בתשעה באב – לחצו כאן

אכילת בשר ויין בסיום מסכת – לחצו כאן

 

הלכות אלול וימים נוראים

כתיבת “שנה טובה” – ממתי? – לחצו כאן

הזמן הראוי לאמירת סליחות, והאם ניתן לאומרן לפני חצות הלילה – לחצו כאן

אמירת סליחות, י”ג מידות ובקשות הארמית ביחידות, ואמירת סליחות במניין המתפלל בקצב מהיר משלו – לחצו כאן

“אשמנו בגדנו” שבסוף סליחות בכל יום – האם יש לומר ג’ פעמים כמודפס בסידורים או פעם אחת – לחצו כאן

כיצד נוהגות נשים לעניין מנהג התרת נדרים בערב ראש השנה? לחצו כאן

התרת נדרים בקרובי משפחה (קרבה בין המתירים למתיר או בינם לבין עצמם) – לחצו כאן

האם פרוזבול מועיל לחובות שנוצרו לאחר עשיית הפרוזבול (ודין שמיטת כספים בחשבון עו”ש) – לחצו כאן

מדוע נוהגים להתענות בערב ראש השנה ועד מתי מתענים – לחצו כאן

אכילת מאכלים חמוצים או מרים בראש השנה (ומה הדין בחריפים) – לחצו כאן

טיבול חלה בדבש בראש השנה – עד מתי נוהג, והאם מטבלים גם במלח – לחצו כאן

“שברים” ו”תרועה” – בנשימה אחת או בשתי נשימות? מהי נשימה אחת ומהן שתי נשימות? לחצו כאן

“תקיעה גדולה” – מהי, מתי תוקעים אותה ומדוע – לחצו כאן

דיני טעויות בתקיעת שופר (האם צריך לחזור, להיכן צריך לחזור וכו’) – לחצו כאן

מדוע אוכלים רימון בליל שני של ראש השנה? מתי אוכלים אותו? ובמה שונים שני ימי ר”ה משאר יו”ט? לחצו כאן

מאיזה גיל מחנכים ילדים לצום ביום כיפור? והאם יש מקור לכך שצריך לצום ג’ צומות לפני הבר מצוה? לחצו כאן

האם “קרוקס”, נעלי ספורט וכד’, שאינן מעור אך מגינות היטב על הרגל, אסורות ביום כיפור? לחצו כאן

איזו נעל יש לחלוץ תחילה, בכל השנה ובערב יום כיפור? לחצו כאן

על איזה נר מבדילים במוצאי יום כיפור, ומהו נר ששבת? האם יש צורך בבשמים? לחצו כאן

 

חג הסוכות, סוכה וארבעת המינים

הגבלה על אכילה בערב סוכות: מאיזו שעה ואלו מאכלים – לחצו כאן

האם יש מצווה לשבת בסוכה כאשר יורדים גשמים? והאם יש הבדל בין הלילה הראשון לשאר הלילות? לחצו כאן

מה אסור ומה מותר לאכול מחוץ לסוכה? ועל אלו מאכלים מברכים “לישב בסוכה”? לחצו כאן

האם בהבדלה שעושים בסוכות, מברכים “לישב בסוכה”? לחצו כאן

נענוע ד’ מינים במהלך ההלל, והיכן בדיוק מנענעים ב”הודו” ו”יאמר נא” וכו’ שלפני מן המצר? לחצו כאן

כיווני הנענועים וסדרם, והאם המנענע יעמוד במקומו או יסובב פניו/גופו יחד עם הנענוע – לחצו כאן

ברכה על הרחת אתרוג (בכל השנה ובסוכות), והאם בכלל מותר להריח בו בסוכות – לחצו כאן

נשים במצוות לולב ובמצוות סוכה, ודינן הכללי לעניין מצוות עשה שהזמן גרמא – לחצו כאן

הבונה סוכה תחת גג או גגון וכד’, ואח”כ מסיר את הגג או הגגון – האם הסוכה כשרה? לחצו כאן

דין מיטת קומתיים בסוכה – לחצו כאן

דין הסוכה בשמיני עצרת – לבני ארץ ישראל ולבני חו”ל – לחצו כאן

עשיית מלאכה בהושענא רבה – לחצו כאן

 

הלכות חנוכה

מה מברכים על הדלקת נרות חנוכה? מתי צריך לברך, ומה הדין כשהתחיל להדליק ונזכר שלא בירך? לחצו כאן

עד מתי ניתן להדליק עדיין נר חנוכה? מהו בימינו שיעור “עד שתכלה רגל מן השוק”? לחצו כאן

הימנעות נשים ממלאכה לאחר הדלקת נר חנוכה: מקור המנהג, לאלו מלאכות מתייחס ועד מתי – לחצו כאן

הדלקת נר חנוכה ב”שמן למאור” (שאינו ראוי לאכילה) – לחצו כאן

סדר הדלקת הנרות בבית הכנסת – לחצו כאן

הדליק ובירך על הנרות בבית הכנסת, האם ידליק ויברך גם בביתו? לחצו כאן

כיצד יש לנהוג בערב שבת לעניין הדלקת נרות חנוכה, תפילת מנחה ונרות שבת? לחצו כאן

פורים

האם אומרים תחנון ולמנצח ב”פורים קטן” (י”ד וט”ו של אדר א’)? והאם יש בו דין להרבות משתה ושמחה? לחצו כאן

דיני ברכות המגילה – חלק א’: מה מברכים בלילה וביום לשיטת ספרד ואשכנז, מה מכוונים ב”שהחיינו” ומתי, ומה ייחודה של ברכת הרב את ריבנו – לחצו כאן

דיני ברכות המגילה – חלק ב’: אדם שכבר קרא מגילה וקורא שוב להוציא אחרים, מי יברך? והאם ישתנה הדין כשמברך עבור נשים? לחצו כאן

קריאת המגילה בערים מוקפות חומה ובערי פרזים – טעם הדין, האם נוהג גם בחו”ל, ומה הדין כשהייתה מוקפת חומה בעבר והיום אינה מוקפת – לחצו כאן

סדר התפילה בליל פורים ויומו לפי השולחן ערוך ומשנה ברורה – לחצו כאן

 

הלכות פסח

בכוס של ברכה (ברכת המזון, קידוש, הבדלה, ד’ כוסות) – מה גודל הכוס הנדרש וכמה צריך לשתות? לחצו כאן

ממתי נוהגים שלא לאכול מצות לפני הפסח? ומה הדין במצות חמץ? לחצו כאן

מוצרי קוסמטיקה, מוצרי ניקוי – האם צריכים כשרות לפסח? מה דינם כשמעורב בהם חמץ? לחצו כאן

תרופות, משחות וטיפות שמעורב בהן חמץ – מה דינן בפסח? לחצו כאן

מהי “מצה עשירה” ומה דינה בפסח לפי האשכנזים ולפי הספרדים? לחצו כאן

האם מותר להכין קטניות או שרויה משביעי של פסח לצורך שבת? לחצו כאן

 

ספירת העומר

מה מקור המנהג להימנע משמירת שירים בספירת העומר? ומה דין מוסיקה שקטה? לחצו כאן

האם נשים חייבות בספירת העומר? ואם אינן חייבות, האם יכולות לספור בברכה? לחצו כאן

האומר לחברו היום כך וכך לעומר, האם נכון שכבר אינו יכול לחזור ולספור בברכה? לחצו כאן

 

עניינים שונים

ברכת “המפיל” – האם זמנה הוא עד חצות או עד עלות השחר? לחצו כאן

הנחת אבן על גבי מצבה בעת הביקור- ביאור המנהג ושורשו – לחצו כאן

הימנעות מקריאת כתב על גבי מצבה – שורש המנהג וכלליו – לחצו כאן

הימנעות ממעבר בין שתי נשים – מקור העניין וכלליו ההלכתיים – לחצו כאן

האם אכילת קצה הלחם אכן גורמת לשכחה? לחצו כאן

נטילת ידיים כשיוצאים מבית הכסא – פעם אחת או שלוש פעמים? לחצו כאן

נטילת ידיים כשיוצאים מבית הכסא – האם דווקא מכלי? לחצו כאן

אמירת “בלי נדר” על תכנונים עתידיים שאינם מצווה – לחצו כאן

קיצור דרך על ידי מעבר בחצר או חדר מדרגות של אחרים- לחצו כאן

איסור לא תחמוד – במחשבת קנאה בלבד? לחצו כאן

הלוואת מצרכים בין שכנים – “איסור סאה בסאה”? לחצו כאן

“ט”ו בשבט ראש השנה לאילנות” – מה משמעות הביטוי? ומדוע נוהגים בו שמחה, ואכילת פירות? לחצו כאן

טעם המנהג לאפות “חלת מפתח” (“חלה שליסל”) לאחר הפסח – לחצו כאן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אהבתם? שתפו!

רוצים לקבל עדכונים שוטפים על לימוד חדש?

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו!