מדידת חום בשבת

האם מותר למדוד חום בשבת? והאם מותר לנער את המדחום לצורך כך?
fevercheck
Print Friendly, PDF & Email

שאלה:

האם יש איסור למדוד חום לאדם בשבת באמצעות מדחום?

וכן, האם יש בעיה בפעולה השכיחה של ניעור המדחום (כדי להוריד את הכספית על מנת שיהיה אפשר למדוד מחדש)?

[אין הכוונה כמובן למד-חום חשמלי דיגיטלי, שבוודאי אסור בשבת, אלא למד חום שאינו דיגיטלי, הפועל על בסיס חומר הכספית שבתוכו (וטבע הכספית היא להתרחב כשהיא מתחממת, וכך יודעים מהי רמת החום על פי המקום שאליו מגיעה הכספית)].

 

התשובה בקצרה:

מדידת החום מותרת (ועל אף שבאופן כללי אסרו חכמים לבצע פעולות מדידה בשבת, מדידת חום אינה בכלל זה, מהטעם שיבואר להלן בתשובה המורחבת).

וכן מותר לנער את המדחום לצורך הורדת הכספית, ואין בזה משום “תיקון כלי”.

 

התשובה ביתר הרחבה:

באופן כללי, אסרו חכמים לבצע פעולות מדידה בשבת, וזאת משום “עובדא דחול” (שו”ע, או”ח, סימן שו סעיף ז, ומ”ב שם).

אולם, חכמים לא החילו איסור זה על מדידה שיש בה משום מצוה (כגון למדוד שיעור מקווה)[1].

מדידה לצרכי האדם ומצבו הרפואי, נחשבת גם היא לצורך העניין כמדידת מצווה, ולכן מותרת[2]. וכך כותבים פוסקי זמננו, שאין איסור בדבר[3].

לעניין ניעור המדחום כדי להוריד את הכספית כך שניתן יהיה למדוד את החום- הסכמת רוב רובם של הפוסקים היא שהדבר מותר, ואין בזה משום “תיקון כלי” בשבת[4].

 

 

[1] אין איסור למדוד אם יש במקוה מ’ סאה, כלשון השו”ע שם- “מותר למדוד בשבת מדידה של מצוה, כגון למדוד אם יש במקוה ארבעים סאה”. ומסביר המ”ב, שאמנם בדרך כלל אין מתירים איסור דרבנן לצורך מצוה, אך כאן שונה הדבר, ובלשונו- “ואע”ג דלא הותר שבות אפילו במקום מצוה… שאני מדידה, דלא הוי איסור כל כך אלא משום דהוי כעובדא דחול, ולהכי שרי במקום מצוה…”.

[2] שו”ע ומ”ב שם; הדוגמה בשו”ע היא מדידת חולה לצורך לחש רפואי.

[3]  שמירת שבת כהלכתה, מהדורת תש”ע, פרק מ סעיף ב; וכן פסקי תשובות, סימן שו אות כו- “ומכאן נלמד להתיר למדוד חום בשבת… ולמדוד לחץ דם… וכן חולה או תינוק שזקוקים לדעת משקלם, מותר לשקול אותם… וכל כיוצא בזה” (כמובן לא במכשירים דיגיטליים).

ומלבד הסברה שמדידה כזו נחשבת למדידת מצוה, יש גם סברות נוספות מדוע אין להחיל כאן את איסור מדידה, כמבואר בשו”ת יביע אומר חלק ט, עמ’ רסא.

[4] ציץ אליעזר חלק יא סימן לח ופוסקים נוספים, וכך פוסק השמירת שבת כהלכתה (שם), “בגמר השימוש במד-חום, מותר לנערו על מנת להוריד את הכספית, אם בדעתו לשוב ולהשתמש בו עוד בו ביום”. ובהערה ז’ כותב ששמע מגרש”ז אוירבך, “דאינו חשוב בכך כמתקן את המדחום להיותו ראוי למדידה, הואיל ורגילין תדיר לעשות כן”.

וכך כותב הפסקי תשובות בהערה 178, “והסכמת פוסקי זמננו שמותר גם להוריד הכספית כשרוצה למדוד בו שוב בשבת, ואין בזה משום חשש תיקון מנא ומכה בפטיש, כיוון שהדרך לעשות כן תמיד…”. ויש אמנם פוסקים שצידדו להחמיר, אך ההסכמה הכללית למעשה היא להקל.

 

Photo by Matteo Fusco on Unsplash

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אהבתם? שתפו!

רוצים לקבל עדכונים שוטפים על לימוד חדש?

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו!