נטילת ידיים מכוס חד פעמית

האם ניתן ליטול ידיים לאכילה מכוס חד פעמית?
Print Friendly, PDF & Email

שאלה:

האם ניתן ליטול ידיים מכוס חד פעמית?

התשובה בקצרה:

יש מחלוקת בדבר, כמבואר להלן. הלכה למעשה, מקילים ליטול בכלי חד פעמי, אך כשיש כלי אחר, עדיף ליטול ממנו. ואם חושב להשתמש בכוס עוד כמה פעמים, יש להקל עוד יותר.

התשובה ביתר הרחבה:

א) מחלוקת הפוסקים ושורשה:

יש פוסקים הסבורים שאין ליטול ידיים מכוס חד פעמית, כי לשיטתם, כלי שאינו משמש לשימוש חוזר אלא זורקים אותו מיד לאחר שימושו, אינו מוגדר ככלי (ומוכיחים כך מהרמב”ם בפרק ה’ מהלכות כלים, הלכה ז).

מאידך, פוסקים רבים מתירים ליטול מכוס חד פעמית, שהרי הכלי מצד עצמו כן ראוי לשימוש חוזר, ואמנם נכון שאין רגילים לעשות בו שימוש חוזר מפאת ערכו הנמוך, אך הכלי מצד עצמו ראוי לשימוש חוזר (עיין פסקי תשובות, קנט, ב, ובהערות שם).

[חלק מהאוסרים מעלים גם סברה אחרת, שכלי שאינו ראוי לקבל חמין כצונן, אינו כלי, (כמבואר ברמב”ם בהלכות כלים, יב, יד), ואף כאן, כלים חד פעמיים מצטמקים ומתקלקלים כתוצאה משימוש ברותחין. אך תשובת המתירים היא, שאין זו טענה, כי הכלל הוא שכלי שדרך תשמישו בצונן, אין צריך שיחזיק גם חמין. ועוד, שהחוש מראה שכלים אלה בזמננו מחזיקים גם חמין].

ב) ההלכה למעשה:

לעניין הכרעה למעשה מסכם הפסקי תשובות (שם באות ב’), שניתן ליטול בכוס כזו, אך אם יש כוס אחרת, היא עדיפה [ובלשונו- “…רבים מהפוסקים התירום לנטילת ידים, כיוון שבעיקרם ראויים הם לשימוש חוזר אלא מחמת שמחירם זול משליכים אותם. אמנם כיוון שמצאנו מפקפקים בכשרותם לנטילת ידים, לכן אם יש לו כלי אחר, נכון מהיות טוב שלא ליטול ידיו בכלים חד פעמיים אלו“].

ג) האם ב”כוס בתוך כוס” יוצאים גם ידי דעת המחמירים? ומה בכל זאת מועיל לצאת גם לדעתם

לעתים רואים אנשים הנוהגים לשים כוס בתוך כוס, כדי לצאת ידי דעת המחמירים. אך כותב על כך הפסקי תשובות (הערה 7): “ומה שיש נוהגים להניח שני כוסות חד פעמיים אחד בתוך השני וכך ליטול ידיים, לאוסרים הנ”ל לא יועיל הדבר כלום”.

ומסיים הפסקי תשובות, שהדרך לצאת ידי המחמירים היא אחרת: “ומה שיועיל, הוא אם יחליטו ויחשבו להשתמש בכוס עוד כמה פעמים, ולא לזרקו מיד“.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אהבתם? שתפו!

רוצים לקבל עדכונים שוטפים על לימוד חדש?

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו!