מסכת סוכה – “הוא בסוכה ושולחנו בתוך הבית”

סיכום מחלוקות בית שמאי ובית הלל - בעניין גודל הסוכה ובעניין אכילה בסוכה כששולחנו מחוץ לסוכה - ופסיקת ההלכה כבית שמאי
Print Friendly, PDF & Email

המחלוקות בין בית שמאי ובית הלל

במסכת סוכה דף ג ע”א מובאות שתי מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל:

המחלוקת הראשונה היא לעניין גודל הסוכה – לפי בית שמאי, גודל הסוכה צריך להיות לפחות “שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו”, ולפי בית הלל די ב”ראשו ורובו”, ואין צורך בשיעור הגדול של “ראשו ורובו ושולחנו“.

המחלוקת השניה אינה נוגעת לגודל הסוכה, אלא אף בסוכה גדולה, מה הדין כשאדם נמצא בסוכה ושולחנו מחוץ לסוכה (כך שהאכילה בפועל היא בסוכה, אך השולחן שעליו האוכל, מחוץ לסוכה): לבית שמאי לא יצא, גזירה שמא יימשך אחר שולחנו, ולבית הלל יצא.

המחלוקת הראשונה מכונה “מחלוקת בסוכה קטנה” והמחלוקת השניה מכונה “מחלוקת בסוכה גדולה”.

פסיקת ההלכה

לעניין המחלוקת “בסוכה קטנה” (מה צריך להיות גודל הסוכה לכל הפחות) פסק רב שמואל בר יצחק בדף ג ע”א כבית שמאי.

אך נחלקו הראשונים, האם הלכה כבית שמאי גם במחלוקת השניה, בסוכה גדולה (הרי הכלל הרגיל הוא שהלכה כבית הלל; אך כאן כאמור פסק רב שמואל כבית שמאי, ומכאן נחלקו הראשונים, האם כוונתו הייתה לשתי המחלוקות או רק לאחת; ועל רקע זה דנים גם בשאלה הלמדנית אם יש קשר בין שתי המחלוקות הנ”ל).

השו”ע פוסק כבית שמאי גם בסוכה קטנה וגם בסוכה גדולה. בסימן תרלד סעיף א פוסק השו”ע “סוכה שאין בה שבעה על שבעה פסולה”, וזהו שיעורם של בית שמאי, וכפי שמבאר שם המשנה ברורה בס”ק א, “דזהו השיעור שמחזיק ראשו ורובו של אדם ושולחן טפח”.

[ועוד הוסיף המשנה ברורה, “ועיין באחרונים שהסכימו דבין באורך ובין ברוחב לא יחסר משבעה טפחים; ועל כן, אם בצד אחד פחות משבעה טפחים ובצד השני ארוך הרבה יותר, לא מהני לזה”. ועוד הוסיף, “כתב המגן אברהם, אפילו סוכה גדולה הרבה, ובמקום א’ יש קרן אחד משוך לפנים שאין בו ז’ על ז’, אסור לישב שם, כיון שהמקום צר לו לשבת שם…”].

[לגבי סוכה עגולה, פוסק השו”ע שם בסעיף ב, “אם היא עגולה צריך שיהא בה כדי לרבע שבעה על שבעה”. והוסיף על כך המשנה ברורה, “וכל הסוכה כשרה לישב בה, וא”צ לצמצם לישב דוקא בתוך הריבוע”].

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אהבתם? שתפו!

רוצים לקבל עדכונים שוטפים על לימוד חדש?

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו!