הפסקה מאכילת מצות לפני פסח

ממתי נוהגים שלא לאכול מצות לפני פסח? ומה הדין במצות חמץ?
Print Friendly, PDF & Email

 

 

שאלה:

 ממתי מפסיקים לאכול מצות לפני פסח? ומה דין “מצות חמץ” לעניין זה?

תשובה:

מעיקר הדין, ההימנעות מאכילת מצה לפני פסח היא רק בערב פסח (וכפי שכותב הרמ”א, או”ח, תעא, ב- “… אבל מצה שיוצאין בה בלילה, אסורים לאכול כל יום ארבעה עשר”). והטעם הוא “כדי שיהיה היכר לאכילתה בערב” (משנה ברורה, על פי רמב”ם).

אלא שבמשנה ברורה מובא מנהג שלא לאכול מצה כבר מר”ח ניסן (כמובא שם במ”ב- “ויש נוהגים שלא לאכול מצה מראש חודש”. ועיין בפסקי תשובות, שיש אחרונים החולקים על מנהג זה ויש המצדיקים אותו).

[יש גם מנהג נוסף המובא בספרי אחרונים (עיין פסקי תשובות, תעא, הערה 12), להימנע מאכילת מצות כבר מפורים, אך מנהג זה אינו מובא במ”ב].

מה דינן של מצות חמץ הנמכרות כל השנה, לעניין אכילתן קודם פסח? מצד אחד, טעמן הוא כטעם מצה, אך מצד שני אין אלו מצות שיוצאים בהם ידי חובה בפסח. בפסקי תשובות, תעא, ד, מובאת מחלוקת בעניין זה- יש הסוברים (שו”ת משנה הלכות, חלק ו סימן קב) שבאמת אין צורך להימנע ממצות כאלה לפני פסח, ומדייקים כך מהמ”ב בס”ק יב [המ”ב שם דן לגבי אכילת מצה “נפוחה” או “כפולה” בערב פסח, והוא כותב שהואיל ומעיקר הדין הן נחשבות למצה, אין לאוכלן ערב פסח; משמע מזה שמצות שהינן חמץ ממש, אין מניעה לאוכלן ערב פסח], אך יש מחמירים להימנע גם מהן, הואיל וסוף סוף יש בהן טעם מצה (מקראי קודש, פסח, חלק ב סימן כה, על פי מהרש”א בפסחים צט ע”ב, שמשמע ממנו שעיקר הדגש הוא על עניין הטעם שיש במצה); וכן יש מחמירים מסיבה אחרת, והיא, שאין הכרח כלל ש”מצות חמץ” אלה הינן באמת חמץ ממש מעיקר הדין, שהרי הן נאפות תוך דקות ללישתן, רק שאינן  משומרות מחמץ (סידור פסח כהלכתו, פרק טו הערה 29).

 

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אהבתם? שתפו!

רוצים לקבל עדכונים שוטפים על לימוד חדש?

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו!