הימנעות מאכילה בערב סוכות – מאיזו שעה ומאלו מאכלים

האם יש הגבלות על האכילה בערב סוכות? ממתי הן מתחילות, ומאלו מאכלים יש להימנע?
Print Friendly, PDF & Email

שאלה:

האם יש הגבלה על האכילה בערב סוכות, וממתי?

התשובה בקצרה:

בערב חג הסוכות אין לאכול פת וחמישה מיני דגן, והטעם הוא, כדי שהאכילה בליל החג בסוכה תהיה לתיאבון. האיסור מתחיל מתחילת שעה רביעית אחרי חצות היום [ובמילים אחרות, מתחילת שעה עשירית של היום (בשעות זמניות)].

התשובה ביתר הרחבה:

שורש האיסור-

האכילה בלילה הראשון של סוכות, הושוותה בדברים מסוימים לאכילת המצה בליל חג הפסח (וזאת מכוח גזירה שווה, שבשניהם נוקט הכתוב לשון שווה- “בחמישה עשר יום לחודש”). אחת ההשוואות היא, שכשם שאין לאכול דברים מסוימים בערב פסח, כדי שאכילת המצה בליל הסדר תהיה לתיאבון, כך גם אין לאכול דברים מסוימים בערב סוכות, כדי שיאכל כזית פת בלילה בסוכה לתיאבון.

ממתי מתחיל האיסור-

לפי הרמ”א (או”ח, תרלט, ג), האיסור מתחיל מחצות היום (“ולא יאכל ביום, מחצות ואילך, כדי שיאכל בסוכה לתיאבון, דומיא דאכילת מצה”). אך כבר תמהו על כך האחרונים, הרי כל העניין נלמד מערב פסח, ובערב פסח גופא האיסור אינו מתחיל מחצות אלא רק מתחילת שעה עשירית (דהיינו, ארבע שעות אחרי חצות)! ועיין במגן אברהם בס”ק יב שהקשה כך ועיין תירוצו. מכל מקום, האחרונים חולקים על הרמ”א, וסוברים שהאיסור אינו מתחיל מחצות אלא רק מתחילת שעה רביעית אחרי חצות (שהיא תחילת שעה עשירית ביום). וכך כותב המ”ב, ס”ק כז- “האחרונים הסכימו לדינא דאינו אסור כי אם מתחילת שעה רביעית אחר חצות היום”.

מה אין לאכול-

אותם תנאים והגבלות שיש לגבי האכילה בערב פסח מהטעם הנ”ל של שמירת התיאבון, חלים גם כאן בערב סוכות (מ”ב, ס”ק כז- “וכל פרטי הדינים המבואר שם דברים המונעים לאכול בלילה לתיאבון, שייך גם כאן”). ולפיכך, בדומה לערב פסח, גם כאן ההימנעות הנדרשת היא רק מאכילת פת וחמישה מיני דגן, ולא דברים אחרים. וכפי שמסכם מחבר “ספר הסוכה השלם”, פרק יט סעיף י- “אין לאכול פת וחמישה מיני דגן בערב חג הסוכות. והטעם: כדי שיאכל הכזית בסוכה לתיאבון. לשיטת הרמ”א מתחיל האיסור מחצות היום ואילך, אכן, האחרונים הסכימו להלכה, שאין איסור זה חל אלא מתחילת שעה רביעית אחרי חצות היום”.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אהבתם? שתפו!

רוצים לקבל עדכונים שוטפים על לימוד חדש?

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו!