ברכת “המפיל” – עד חצות?

האם ניתן לומר ברכת "המפיל" גם לאחר חצות?
Print Friendly, PDF & Email

שאלה:

ברכת “המפיל חבלי שינה על עיני” שאומרים לפני השינה, האם נכון הדבר שאין לאומרה לאחר חצות? או שמא ניתן לאומרה כל הלילה (עד עלות השחר)?

התשובה בקצרה:

מדברי המשנה ברורה ופוסקים נוספים עולה בבירור שניתן לומר כל הלילה, ולא רק עד חצות ונראה שזו הדעה הרווחת והמקובלת להלכה. עם זאת, יש מבני ספרד הנוהגים (מטעמים של קבלה וסוד), שמי שהיה ער עד חצות, לא יאמר ברכת המפיל בשם ומלכות.

התשובה ביתר הרחבה:

יש מקובלים שכתבו שעל פי סוד אין לברך ברכת המפיל בשם ומלכות לאחר חצות הלילה; ומנגד, יש שכתבו שאין לדברים אלה יסוד[1].

הלכה למעשה, מדברי המשנה ברורה עולה בבירור, שניתן לברך גם לאחר חצות, כל הלילה, עד עלות השחר[2], וכך נקטו פוסקים רבים בפשטות להלכה[3]. וכך מסקנת בעל הפסקי תשובות, רלט, ב- “וההולך לישן בין חצות הלילה לעלות השחר, חייב לברך המפיל; זולת למי שקבלה ברורה בידו שלא לברך בשם ומלכות לאחר חצות הלילה“.

עם זאת, בקרב בני ספרד, יש הנוהגים שלא לברך ברכת “המפיל” בשם ומלכות לאחר חצות הלילה[4], וזאת בעקבות פוסקים ספרדים חשובים שכתבו לחשוש לשיטת המקובלים הנ”ל[5].

 

[1] עיין למשל בשערי תשובה על השו”ע, רלט, אות ב, שם כותב המחבר כך: “וכתב ברכי יוסף בשם תשובת לחמי תודה, שיש שרצה לומר שעל פי הסוד אם היה ער עד אחר חצות ואז הולך לשכב, אינו מברך המפיל. ואין האמת כן, אלא צריך לברכה בכל עת שהולך לישן”.

[2] המשנה ברורה אינו מתייחס ישירות לדברי המקובלים הנ”ל, אך מדבריו עולה בבירור, שניתן לומר ברכת המפיל גם לאחר חצות, כל הלילה. שהרי כל התלבטותו שם היא (בחלק ביאור הלכה, ד”ה סמוך), מה הדין כאשר האדם נמצא סמוך כל כך לעלות השחר, עד שהוא משער שעמוד השחר יעלה בטרם יספיק להירדם (וההתלבטות היא כך-, האם נלך אחר זמן הברכה, וטרם עלה השחר, או שמא נלך אחר הזמן המשוער שיירדם, שהוא לאחר עלות השחר); המחבר אינו מכריע בהתלבטות זו, ומכל מקום ברור מדבריו הנ”ל שניתן לברך לאחר חצות, כל הלילה (נציין שהכרעת הפסקי תשובות לגבי הספק הנזכר של הביאור הלכה, היא לברך בלא שם ומלכות- סימן רלט, ב).  

[3] עיין הפוסקים המובאים בפסקי תשובות, רלט, הערה 15. וכך גם מבואר בתפילה כהלכתה (הרב פוקס), פרק כ סעיף ח: “ההולך לישון אחר חצות הלילה, מכל מקום קורא קריאת שמע ומברך המפיל בשם ומלכות, בתנאי שטרם עלה השחר“.

[4] בספר תפילה כהלכתה ממשיך המחבר (בהמשך לדבריו המובאים בהערה הקודמת): “אמנם יש מבני ספרד, שכשהולכים לישון אחר חצות, אומרים המפיל אבל בלא שם ומלכות”.  

[5] כך למשל נוקט הרב עובדיה יוסף בשו”ת יחווה דעת, חלק ד סימן כא. מסקנתו היא- ש”בסיכום… ההולך לישון אחר חצות לילה אין צריך לברך ברכת המפיל, וטוב שיאמרנה דרך תפלה ותחנה בלי שם ומלכות”.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אהבתם? שתפו!

רוצים לקבל עדכונים שוטפים על לימוד חדש?

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו!