אי אמירת תחנון בחודש סיוון – עד מתי?

באלו ימים בחודש סיוון אין אומרים תחנון, ומדוע?
Print Friendly, PDF & Email

שאלה:

עד מתי אין אומרים “תחנון” בחודש סיוון?

התשובה בקצרה:

יש בזה מנהגים, אך ברוב תפוצות ישראל המנהג הוא כך: בארץ ישראל אין אומרים תחנון עד י”ב סיוון (ועד בכלל), ובחו”ל עד י”ג סיוון (ועד בכלל).

התשובה ביתר הרחבה:

בראש חודש סיוון, פשוט שאין אומרים תחנון, כמו בכל ראש חודש.

אלא שברמ”א מובא המנהג שאף לאחר מכן אין אומרים תחנון, עד לאחר אסרו חג של שבועות (כלומר, שמתחילים לומר תחנון רק מח’ סיוון, וכך כותב הרמ”א בסימן תצד סעיף ג: “ואין אומרים  תחנון מתחילת ר”ח סיוון עד ח’ בו, דהיינו, אחר אסרו חג”. וכן בסימן קלא סעיף ז מבואר שאין אומרים תחנון “מתחילת ר”ח סיוון עד אחר שבועות”).

והטעם לכך הוא, שימי ההתקדשות לקראת מתן תורה התחילו מב’ סיוון, כמבואר במשנה ברורה שם (תצד, ס”ק ח: “דמיד בשני בסיוון אמר להם משה לקדשם לתורה… ואח”כ מתחיל שלושת ימי הגבלה”).

על כל פנים, לפי הרמ”א נמצא שמיד לאחר אסרו חג (מח’ סיוון מאילך) צריך לשוב ולומר תחנון.

אלא שהמשנה ברורה שם  מוסיף – “ויש מקומות נוהגין שלא ליפול כל הששה ימים שאחר שבועות, דהיינו, יש נוהגים שאין אומרים תחנון עד י”ב סיוון (וי”ב בכלל). ובטעמו של מנהג זה כתב המשנה ברורה, “מפני שהקרבנות של חג השבועות היה להם תשלומין כל ז'” [כלומר, מי שלא הביא בחג השבועות את הקרבנות שצריכים להביא בחג, יכול עדיין להשלים ולהביא את הקרבנות בכל ששת הימים שלאחר החג. ונמצא, שששת הימים שלאחר חג השבועות, שייכים במובן מסוים גם הם לשבועות, ולכן יש נוהגים שאין אומרים תחנון עד תום ששת הימים שלאחר חג השבועות].

וכן המנהג היום, שאין אומרים תחנון עד י”ב סיוון (וי”ב סיוון בכלל) [ובספר “שערי ימי הפסח”, עמ’ ער, ראיתי שכותב שהחזון איש לא נהג כך ולכן עד היום נוהגים בבית המדרש שלו לומר תחנון לאחר חג השבועות].

בחוץ לארץ, שחוגגים שבועות יומיים, חג השבועות הוא גם בז’ סיוון, כך ש”ששה ימים אחר שבועות” כלים בי”ג סיוון, ואם כן בחו”ל אין אומרים תחנון גם בי”ג סיוון.

[חילוק זה בין ארץ ישראל לחו”ל מבואר בשערי תשובה בסימן קלא. ואמנם עולה מדבריו שהוא מסתפק ביחס לחו”ל, עיין שם, אך הפסקי תשובות כותב שהמנהג הוא כאמור לעיל, וזו לשונו בסימן קלא אות כו: “ונכון לציין כאן הימים שנהוג כהיום ברוב תפוצות ישראל שלא לומר תחנון… ז’ ימים שאחר חג השבועות, דהיינו, בארץ ישראל עד י”ב בסיוון ועד בכלל, ובחו”ל עד  י”ג סיוון“].

 

2 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אהבתם? שתפו!

רוצים לקבל עדכונים שוטפים על לימוד חדש?

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו!