עריכת שינויים בשעון שבת במהלך השבת עצמה

האם וכיצד ניתן לערוך שינויים בשעון שבת, במהלך השבת עצמה?
Print Friendly, PDF & Email

שאלה:

האם במהלך השבת עצמה מותר לערוך שינויים בשעון השבת (כך שיחבר את זרם החשמל או ינתק את זרם החשמל מוקדם או מאוחר יותר מהמתוכנן מראש)?

[הכוונה כמובן לשעון שבת שאינו דיגיטלי, אלא לשעון השבת המצוי – מעגל שקבועים בו מעין “זיזים” ואדם מחליט מערב שבת על אלו זיזים ללחוץ ובהתאם לכוון באלו שעות יהיה החשמל מחובר או מנותק].

תשובה:

א) העיקרון הכללי הוא, שמותר לעשות שינוי שמאריך את המצב הקיים, ולא שינוי המקצר את המצב הקיים [שמירת שבת כהלכתה, יג, כח]. ולפיכך, כשזרם החשמל מחובר, והשעון מכוון להפסיקו בשעה מסוימת, מותר בשבת לעשות שינוי בשעון השבת כך שההפסק יתרחש רק בשעה מאוחרת יותר (ולדוגמה, אם כעת השעה שתים, ולפי המצב הנוכחי אמור להתכבות בשעה שלוש, מותר לערוך שינוי בשעון השבת כך שיתכבה בשעה ארבע). [מעשה כזה מותר, בדיוק כשם שאם נר דולק בחדר, ולפי המצב הנוכחי הרוח עתידה להפסיקו בשעה מסוימת, מותר לסגור את הדלת באופן שבבוא השעה הרוח לא תכבה אותו אלא ימשיך לדלוק].

לעומת זאת, אסור לעשות שינוי שיגרום שההפסק יתרחש בשעה מוקדמת יותר (למשל, בדוגמה הקודמת, אסור לעשות שינוי שיגרום לכך שהאור יתכבה בשעה שתים וחצי במקום שלוש).

[וכך גם להיפך, כאשר זרם החשמל מופסק, והשעון מכוון לחבר את הזרם בשעה מסוימת, מותר לעשות שינוי בשעון השבת כך שהחיבור יתרחש בשעה מאוחרת יותר (וכך מאריך את המצב הקיים, דהיינו הפסקת הזרם), אך אסור לעשות שינוי בשעון השבת כך שהחיבור יתרחש בשעה מוקדמת יותר].

ב) דנו הפוסקים, האם עשיית שינוי המקצר את המצב הקיים (שאמרנו שאסורה), אסורה ממש מדאורייתא כדין עושה מלאכת שבת, או שמא הדבר אסור רק מדין “גרמא” (כי האדם גורם לכך שכאשר תגיע השעה החשמל יתחבר או יתנתק מאליו).

ויש לשאלה זו נפקות מעשית, כי עשיית “גרמא” אמנם אסורה אך ניתן להתירה בנסיבות מסוימות כגון במקום מצוה או במקום הפסד או צורך גדול או לצורך חולה שאין בו סכנה.

ורבים פוסקים כשיטה המקלה, וכך עולה מספר שמירת שבת כהלכתה (שם, הערות קא וקג).

ג) כאמור לעיל באות א’, אסור בשבת לכוון את השעון כך שזרם החשמל יופסק מוקדם מהמתוכנן, וזאת מדין גרמא. אך מוסיף השמירת שבת כהלכתה (יג, ל), שחומרא זו היא דווקא כאשר האדם עורך את השינוי בשעה שהזרם כבר מחובר (כמו בדוגמה לעיל, שכעת השעה שתים והזרם כבר מחובר, ועתיד להיפסק בשלוש, ואני עושה שינוי כך שייפסק בשתים וחצי); אך אם עושה את השינוי עוד לפני שהזרם מחובר, הדבר מותר.

ולמשל, אם כעת השעה אחת וחצי, והזרם מופסק, ועתיד להתחבר בשתיים ושוב להיות מופסק בשלוש, אזי מותר לי כעת, בזמן שהזרם מופסק (בשעה אחת וחצי) לכוון את השעון כך שלאחר שיחובר (בשעה שתים), הוא יתנתק מוקדם מכפי שהיה מתוכנן (בשעה שתים וחצי במקום בשלוש).

[והוא הדין להיפך; דהיינו, אם בשעה אחת וחצי הזרם מחובר, ובשעה שתים עתיד להיפסק ובשלוש להתחבר שוב, מותר לי כעת, בשעה אחת וחצי כשהזרם עדיין מחובר, לכוון את השעון כך שלאחר שהזרם יופסק (בשעה שתים) הוא יתנתק מוקדם מכפי שתוכנן (בשעה שתים וחצי במקום שלוש). ובלשון השמירת שבת כהלכתה: “מותר לכוון את שעון השבת… בזמן שזרם החשמל מופסק, גם כך שהזרם יופסק, לאחר שיחובר מחדש, מוקדם מכפי שהיה מכוון תחילה. וכן מותר לכוון את השעון – בזמן שזרם החשמל מחובר – גם כך שהזרם ישוב ויתחבר, לאחר שיופסק, מוקדם מכפי שהיה מכוון תחילה”].

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אהבתם? שתפו!

רוצים לקבל עדכונים שוטפים על לימוד חדש?

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו!