עניית אמן אחרי ברכת “הבוחר בעמו ישראל באהבה”

האם יש לענות אמן אחר ברכת "הבוחר בעמו ישראל באהבה" שלפני קריאת שמע? מה שורש מחלוקת השו"ע והרמ"א וכיצד הכריע המשנה ברורה?
Print Friendly, PDF & Email

שאלה:

האם יש לענות אמן אחר ברכת “הבוחר בעמו ישראל באהבה” שלפני קריאת שמע?

 

התשובה בקצרה:

נחלקו בדבר השו”ע והרמ”א: לפי השו”ע, לאחר ברכת “הבוחר בעמו ישראל באהבה” אין לענות אמן, כדי לא להפסיק בין הברכה לבין קריאת שמע. ואילו לפי הרמא”, יש לענות אמן.

המשנה ברורה מכריע כדעת רמ”א, אך מוסיף שכדי להימלט מן המחלוקת, עדיף לסיים את הברכה בשווה עם החזן, וכך לא יצטרך לענות אמן לכולי עלמא (כי אין אדם עונה “אמן” על ברכה שהוא עצמו מברך).

 

התשובה ביתר הרחבה:

נחלקו בעניין זה השו”ע והרמ”א-

השו”ע בהלכות תפילה (נט, ד) פוסק, שאין לענות אמן אחר ברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה, כדי לא להפסיק בין ברכה זו לבין קריאת שמע: “ולא יענה אמן אחר סיום הבוחר בעמו ישראל באהבה, משום דהוי הפסק”. ומסביר המשנה ברורה (ס”ק כד) שלפי השו”ע, כשם שאסור להפסיק בין כל מצווה לבין ברכת המצווה, כך גם כאן ההפסק אסור.

הרמ”א לעומת זאת (שם, ובסימן סא סעיף ג), פוסק שיש לענות אמן. ועל אף שבדרך כלל אסור להפסיק בין המצווה לבין הברכה על המצווה, מכל מקום אין לדמות כלל בין ברכות קריאת שמע לברכת המצוות: בברכת המצוות, הברכה קשורה בקשר הדוק למצווה, וכל נוסח הברכה מתייחס למצווה- “אשר קדשנו במצוותיו וציוונו וכו'”, ולכן אין להפסיק בין הברכה לבין המצווה. לעומת זאת בברכות ק”ש, אין אנו מברכים “אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את שמע”, אלא יש כאן ברכה בפני עצמה (שקריאת שמע אינה מוזכרת בה כלל), רק שתיקנוה חכמים לאומרה לפני שמע. לכן לשיטתו, אין מניעה להפסיק ב”אמן” בין הברכה לבין ק”ש[1].

הכרעת המשנה ברורה הלכה למעשה: המשנה ברורה מכריע כדעת הרמ”א, שיש לענות אמן. עם זאת הוא מוסיף, שלכתחילה עדיף להימלט מהמחלוקת על ידי כך שיסיים את הברכה בשווה עם הש”ץ, וכך לא יצטרך לענות אמן (כי באופן כללי, המסיים ברכה ביחד עם הש”ץ, אינו עונה אמן על הברכה)[2].

 

 

[1] ובלשון המ”ב (נט, ס”ק כה): “והטעם, דברכות קריאת שמע אינן דומות לשאר ברכות המצוות, שהרי אין מברכין אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקרות שמע, אלא ברכות בפני עצמן הן, ותיקנו לברך אותם קודם קריאת שמע”.

[2] ובלשונו: “ועיין באחרונים שהעתיקו כולם את דברי הרמ”א לדינא, דאם סיים ברכת הבוחר קודם הש”ץ, יש לענות אמן אחר הש”ץ, אך לכתחילה יותר טוב שיסיים בשווה עם הש”ץ ולא יצטרך לענות אמן אחריו”.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אהבתם? שתפו!

רוצים לקבל עדכונים שוטפים על לימוד חדש?

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו!