נר חנוכה – עד מתי ניתן עדיין להדליק

עד מתי ניתן עדיין להדליק נר חנוכה? מהו בימינו שיעור "עד שתכלה רגל מן השוק"?
Print Friendly, PDF & Email

שאלה:

עד מתי ניתן עדיין להדליק נר חנוכה?

תשובה:

זמן ההדלקה הוא “עד שתכלה רגל מן השוק” (יבואר להלן). ואם עבר הזמן הזה ולא הדליק, אזי תלוי- אם בני ביתו ערים, יכול להדליק בברכה (עד עלות השחר), ואם אינם ערים, ידליק בלי ברכה. והבא לביתו ובני ביתו ישנים, מן הנכון שיקיצם, וידליק בברכה (שו”ע, תרעב, ב, ומ”ב שם ס”ק יא).

ועד מתי הוא הזמן הנ”ל של “עד שתכלה רגל מן השוק”? בשו”ע מבואר שהוא חצי שעה אחרי צאת הכוכבים; עם זאת כתבו הפוסקים, שבזמננו המציאות השתנתה, והזמן לכאורה מאוחר יותר, וכפי שמסכם הפסקי תשובות:

ובימינו, שיש אור החשמל בבתים ובבתי עסק וברחובות, ולילה כיום יאיר, זמן ‘תכלה רגל מן השוק’ הוא מאוחר יותר, ויש ששיערוהו לערך שעה 9, כי רוב בתי העסק סוגרים שעריהם לערך בין שעה 7 ל-8 ועד הגיעם לביתם הוא לערך שעה 8-9. ואף שמצוי עוברים ושבים גם לאחר שעה זו, מכל מקום מדברי הגמרא ‘עד דכליא ריגלא דתרמודאי’ משמע שהולכים בזה אחר רוב בני אדם החוזרים מעבודתם.

ולכן, אם כי בוודאי לכתחילה יש להדליק נרות בזמן המפורש בשו”ע (וגם כי ‘זריזין מקדימין למצוות’), מכל מקום יש לנו לימוד זכות לאלו מאחינו בני ישראל… שאינם מקפידים לקיים מצוות הדלקת נר חנוכה תוך חצי שעה מצאת הכוכבים, כי כאמור, בזמננו שיעור תכלה רגל מן השוק מאוחר יותר”.

ועוד מובא בפסקי תשובות, שיש הכותבים שבעת הדחק ניתן לסמוך על הסוברים, שזמן “רגל מן השוק” הוא כל זמן שעדיין מצויים עוברים ושבים ברחובות, לאו דווקא החוזרים מעבודתם:

“ויש הכותבים, שבשעת הדחק אפשר לשער בזמננו זמן שתכלה רגל מן השוק כל זמן שעדיין מצויים עוברים ושבים ברחובות, ובערים גדולות הוא עד חצות הלילה. ולכן, אם נאנס ולא יכל להדליק נר חנוכה בזמן, יוכל להדליק עד חצות על פתח ביתו מבחוץ (או בחלון ביתו) אף שכל בני ביתו ישנים, כי עדיין שייך פרסומי ניסא לעוברים ושבים”.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אהבתם? שתפו!

רוצים לקבל עדכונים שוטפים על לימוד חדש?

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו!