מקום עמידת הקהל והחזן בברכת כהנים

האם נכון שבשעת ברכת כהנים יש לעמוד לפני הכהנים דווקא? ומה דינו של החזן, או מי שמתפלל שמונה עשרה, לעניין זה?
Print Friendly, PDF & Email

שאלות:

היכן צריכים הקהל לעמוד בשעת נשיאת כפיים? האם אכן ישנה חובה לעמוד דווקא לפני הכהנים ולא אחריהם, והאם חובה זו מוטלת גם על הש”ץ? ומה דינו של מי שעומד באמצע שמונה עשרה והגיעו לברכת כהנים (ויוצא שהוא עומד מאחריהם), האם צריך להזיז את עצמו?

התשובה בקצרה:

הקהל צריך לעמוד לפני הכהנים, או לפחות בצדי הכהנים באותו קו עמם, אך לא מאחוריהם. והעומד שם (מאחריהם) אינו בכלל הברכה, כי מראה כביכול זלזול בברכת הכהנים, שאינו חלק ממנה.

אך שליח הציבור, וכן מי שמתפלל שמונה עשרה ואינו יכול לזוז ממקומו, חלה עליו הברכה גם מבלי שיבוא אל לפני הכהנים.

התשובה ביתר הרחבה:

בשעת נשיאת כפיים, יש להקפיד לעמוד לפני הכהנים, או לפחות בצדי הכהנים (כלומר, באותו “קו” שבו נמצאים הכהנים). אך אין לעמוד מאחורי הכהנים (בין אם הוא  ממש מאחורי הכהן בקו ישר, ובין אם הוא מאחוריו באלכסון), כי העומד מאחורי הכהנים אינו בכלל הברכה (שו”ע, או”ח, קכח, כד; ומוסיף המ”ב בס”ק צו: “אפילו עומדים בבית הכנסת אלא שהם אחורי הכהנים, אינם בכלל ברכה, דמראים בעצמם שאין הברכה חביבה להם, מדלא הלכו לקבל הברכה פנים אל פנים”).

ולכן, מי שמקומו צמוד לכותל הקדמי של בית הכנסת (בעוד שהכהנים עומדים במרחק מהכותל הקדמי משום ארון הקודש) אינו בכלל הברכה אם הוא נשאר לעמוד במקומו הנ”ל בשעת ברכת כהנים, וכלשון המשנה ברורה, ס”ק צה: “אותן העומדים בכותל מזרחי והארון הקודש בולט קצת לבית הכנסת והכהנים עומדים לפניו, אינן בכלל ברכה”. ולפיכך, אדם זה צריך בשעת ברכת כהנים לעבור למקום שהוא לפני הכהנים, או לפחות בצידיהם, כלומר, באותו קו עם הכהנים.

יחד עם זאת, מי שנמצא מאחורי הכהנים מחמת אונס, הרי הוא בכלל הברכה (שו”ע שם; וכמוסבר במ”ב ס”ק צו, שרק מי שאינו אנוס, ע”י שאינו עומד לפני הכהנים, מראה בזה זלזול כאילו הברכה אינה חשובה לו, אך אצל מי שהוא אנוס, לא שייך לומר כך). ולכן, הש”ץ עצמו, או אדם העומד באמצע תפילת שמונה עשרה, אינו צריך לזוז ממקומו בשעת ברכת כהנים כדי לעמוד לפניהם, והרי הוא בכלל הברכה, כ”אנוס” [וכך מסכם הפסקי תשובות, קכח, נח: “אך כשאי אפשר לו לעקור ממקומו וללכת לנגד כהנים, כגון הש”ץ או אדם שעומד עדיין בתוך תפילתו, הרי הם לכולי עלמא בכלל האנוסים והם בכלל הברכה”].

]יש עוד לברר, אמנם אמרנו שהש”ץ או המתפלל אינם צריכים לזוז ממקומם בשעת ברכת כהנים, אך האם אולי ראוי שיתכננו מראש שיתפללו כך שלא יקלעו למצב האמור? בעניין זה ממשיך הפסקי תשובות (שם) ומחלק בין שליח ציבור לבין מתפלל רגיל – “ושליחי ציבור המדקדקים לעמוד בחזרת התפילה במקום שיהיו לפני הכהנים, אין צורך בזה; אך איש פרטי שיודע שמאריך בשמו”ע, נכון שיעמוד להתפלל במקום שיהיה לפני כהנים”].

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אהבתם? שתפו!

רוצים לקבל עדכונים שוטפים על לימוד חדש?

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו!