הימנעות נשים ממלאכה לאחר הדלקת נר חנוכה

הימנעות נשים מעשיית מלאכה לאחר הדלקת נר חנוכה - מקור המנהג וטעמו, לאלו מלאכות הוא מתייחס ועד מתי
Print Friendly, PDF & Email

שאלה:

האם נכון שנשים צריכות להימנע מעשיית מלאכה בזמן שהנרות דולקים? ואם כן, לכמה זמן והאם יש הבדל בין מלאכה למלאכה?

התשובה בקצרה:

אכן, נשים נוהגות להימנע מעשיית מלאכה, חצי שעה לאחר הדלקת נרות. עם זאת, מלאכות המותרות ביו”ט, כגון בישול, אפיה והכנת צרכי סעודה, אינן בכלל האיסור. ויש מקילים עוד, כמפורט בהמשך.

התשובה ביתר הרחבה:

א) המנהג וטעמו

אכן, מבואר בשולחן ערוך (או”ח, תרע, א) שנשים נהגו להימנע ממלאכה בזמן שנרות חנוכה דולקים[1].

הטעם למנהג זה מבואר במשנה ברורה – “כדי להכיר שאסור להשתמש לאורה”. כלומר, על מנת שיהיה היכר שאין להשתמש לאור נרות חנוכה, נהגו הנשים להימנע מעשיית מלאכה בזמן שהנרות דולקים.

[ומדוע דווקא נשים, מוסיף המ”ב – “דווקא נשים, לפי שנעשה נס על ידיהם, כדלקמיה בסעיף ב’ בהג”ה”. אך מוסיף המ”ב “ויש מקומות שגם האנשים  מחמירים בזה”].

ב) משך הזמן שבו הנשים נוהגות להימנע ממלאכה

לעניין משך הזמן שבו אין הנשים עושות מלאכה, כותב המשנה ברורה “והוא כחצי שעה”. כלומר, הואיל וטעם המנהג הוא כדי להכיר שאסור להשתמש, אזי די בחצי שעה של הימנעות, שהרי מעיקר הדין, האיסור להשתמש בנרות חנוכה הוא רק חצי שעה לאחר ההדלקה (כמבואר בשו”ע תרע”ב סעיף ב, שלאחר חצי שעה כבר מותר להשתמש לאור הנרות. ואף שהמ”ב הביא שם שיש מחמירים לא להשתמש כל זמן שהנר דולק, אין זה אלא משום מראית עין, שהרואה לא יבין שזו סיבת ההיתר).

ג) מאלו מלאכות נוהגות הנשים להימנע

אין הנשים צריכות להימנע ממלאכות המותרות ביום טוב, כגון בישול, אפיה והכנת צרכי סעודה, כפי שכותב הפסקי תשובות, סימן תר”ע אות ג: “ומכל מקום דע, כי אין כלל איסור עשיית מלאכה בדברים המותרים ביו”ט, כגון- בישול ואפיה והכנת שאר צרכי סעודה”.

יש מקלים עוד, וסוברים שהמלאכות האסורות הן רק מלאכות הנתפסות כמלאכות נשים וייחודיות להן, כגון תפירה, סריגה, כיבוס וגיהוץ [פסקי תשובות, שם – “ויש אומרים שלא אסרו אלא מלאכות תפירה וסריגה כיבוס וגיהוץ, אבל שאר ענייני הבית כשטיפה וכיבוד הבית וכל שכן בישול ואפיה, אינם אסורים”; וכך כותב הרב צבי כהן, בספר “חנוכה” – “אין הנשים נמנעות אלא ממלאכות המיוחדות להן – טויה, תפירה, כיבוס וכדומה. ובשם רבבות אפרים, הוא כותב “קבלה בידינו שאין אשה עושה מלאכת נשים היינו כביסה, אריגה, תפירה, גיהוץ, אבל מותרות לבשל ולאפות”].

 

[1] “ונוהגות הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקות. ויש מי שאומר שאין להקל להם”.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אהבתם? שתפו!

רוצים לקבל עדכונים שוטפים על לימוד חדש?

הירשמו עכשיו לרשימת התפוצה שלנו!